Võta ühendust

DMT
tööprotsess

01 Lähteülesandega
tutvumine
02 Tellija vajaduste
väljaselgitamine
03 Arvutuste
teostamine
04 Projekti
koostamine
05 Tehtud tööde
kontroll
06 Projekti tellijale
üleandmine
07 Tellija toetamine
ehitusaegsetes küsimustes

Registreeritud tegevused majandustegevuse
registris:

 • EEP000792
  Projekteerimine
 • EEO000923
  Omanikujärelvalve
 • EEK000759
  Ehitise audit
 • EPE000632
  Ehitusprojekti ekspertiis

Meie meeskonnal on 20 võimekust ja oskusi tõendavat kutsetunnistust.