Kontakter

DMT
arbetsflöde

01 Sätta sig in
i projektet detaljer
02 Identifiering
av kundens behov
03 Utföra
beräkningar
04 Projektering
05 Kontroll
av utfört arbete
06 Leverans av projektet
till kunden
07 Stöd till kunden
under byggtiden

Registrerad verksamhet ekonomisk verksamhet i registret:

 • EEP000792
  Utformning av byggnader
 • EEO000923
  Ägartillsyn
 • EEK000759
  Byggnadsrevision
 • EPE000632
  Byggprojekt expertis

Vårt team har 20 yrkescertifikat som bevisar deras förmågor och färdigheter.